Plads

PLADS hjælper kommuner, boligorganisationer, bygherrer og fonde med at omsætte de første tanker, forventninger og behov til idéoplæg, visioner og solide projektforslag, så levedygtige byer og bymiljøer kan realiseres.