Virtuelt kontor: betingelser og datasikkerhed

Betingelser for oprettelse af virtuelt kontor

I henhold til hvidvaskloven pålægger Erhvervsstyrelsen ALLE udbydere af virtuelle kontorer at følge en række procedurer angående kundeidentifikation. Dette er en del af regeringens strategi til bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme.  

V74 er derfor lovmæssigt forpligtet til at anmode nye kunder om information angående f.eks. virksomhedens formål, ejerforhold og aktivitet i andre lande. Vi er også forpligtet til at anmode om kopi af billede ID og sygesikringskort fra firmaets reelle ejere.   

Er et firma ikke er i stand til at opfylde disse krav, er det ikke muligt at oprette et virtuelt kontor – hverken hos os eller andre udbydere af virtuelle kontorer. 

Det er ligeledes ikke muligt at få et virtuelt kontor til sin virksomhed, hvis ikke firmaet allerede er registreret med et dansk CVR-nummer. Ønsker man et virtuelt kontor til en virksomhed, der endnu ikke er oprettet, skal man derfor først oprette firmaet på en anden midlertidig adresse (dette gøres typisk på en ejers hjemmeadresse).

Vi tilbyder kun virtuelle kontorer til danske virksomheder. Ønsker man en dansk adresse til en udenlandsk virksomhed, skal man i de fleste tilfælde søge hjælp hos en advokat.

Datasikkerhed

I overensstemmelse med den generelle databeskyttelsesforordning og databeskyttelsesloven opbevares alle oplysninger, der er indsamlet om ejerne og virksomheden, sikkert og vil kun blive brugt til at opfylde vores juridiske krav.

Verifikation af identitet 

Alle reelle ejere af et firma er forpligtet til at indsende dokumenter til personlig identifikation. Det er ligeledes et lovmæssigt krav, at de reelle ejer skal møde fysisk op på V74s adresse, så deres identitet kan verificeres. I visse tilfælde, hvor en ejer for eksempel opholder sig langt fra København, kan et online møde arrangeres. 

Danske ejere skal indsende følgende to dokumenter:

  • Sygesikringskort  
  • Billede-ID (kørekort eller pas) 

Ikke-danske reelle ejere skal indsende billed-ID og bevis på nuværende firmaadresse  

Accepterede typer af billed-ID for ikke-danske ejere: 

  • Pas (minimum 6 måneder til udløbsdatoen)  
  • EU/EEA kørekort med billede 
  • Opholdstilladelse type F eller D (lamineret kort med foto) 
  • Identitetskort som er gyldigt for ind- og udrejse i Danmark 

Accepterede typer af bevis på firmaadresse for ikke-danske ejere

  • El-, vand-, varme- eller telefonregning 
  • Årlig skatteopgørelse eller forsikringspolice for lejemålet 
  • Kommerciel lejefaktura 
  • Bankkontoudtog (kontoudtog skal downloades direkte fra banken – foto er ikke accepteret)  

Dokumentkrav: dokumenter der beviser firmaadresse skal være dateret inden for de seneste 3 måneder; alle fire hjørne skal være synlige; skal tydeligt vise hele adressen og firmanavn.  

V74 © 2023