Virtuelt kontor: Betingelser og procedurer

Hvorfor vi har brug for personlig information 

I henhold til hvidvaskloven pålægger Erhvervsstyrelsen ALLE udbydere af virtuelle kontorer at følge en række procedurer angående kundeidentifikation. Dette er en del af regeringens strategi til bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme.  

V74 er derfor lovmæssigt forpligtet til at anmode alle kunder om information angående f.eks. virksomhedens formål, ejerforhold og aktivitet i andre lande. Vi er også forpligtet til at anmode om kopi af billede ID og sygesikringskort.   

Er et firma ikke er i stand til at opfylde disse krav, er det ikke muligt at få et virtuelt kontor – hverken hos os eller andre udbydere af virtuelle kontorer. 

Datasikkerhed

I overensstemmelse med den generelle databeskyttelsesforordning og databeskyttelsesloven opbevares alle oplysninger, der er indsamlet om dig og din virksomhed, sikkert og vil kun blive brugt til at opfylde vores juridiske krav.

Verifikation af identitet 

Alle reelle ejere af et firma er forpligtet til at indsende dokumenter til personlig identifikation.  

Danske ansøgere skal indsende følgende to dokumenter:

  • Sygesikringskort  
  • Billede-ID (kørekort eller pas) 

Ikke-danske ansøgere skal indsende billed-ID og bevis på firmaadresse  

Accepterede typer af billed-ID for ikke-danske ansøgere: 

  • Pas (minimum 6 måneder til udløbsdatoen)  
  • EU/EEA kørekort med billede 
  • Opholdstilladelse type F eller D (lamineret kort med foto) 
  • Identitetskort som er gyldigt for ind- og udrejse i Danmark 

Accepterede typer af bevis på firmaadresse for ikke-danske ansøgere

  • El-, vand-, varme- eller telefonregning 
  • Årlig skatteopgørelse eller forsikringspolice for lejemålet 
  • Kommerciel lejefaktura 
  • Bankkontoudtog (kontoudtog skal downloades direkte fra banken – foto er ikke accepteret)  

Dokumentkrav: dokumenter der beviser firmaadresse skal være dateret inden for de seneste 3 måneder; alle fire hjørne skal være synlige; skal tydeligt vise hele adressen og firmanavn.  

V74 © 2022